Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. Bakom antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week (18–24 november), står WHO och flera internationella organisationer. Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden.

– Även om Sverige är ett av länderna i spetsen när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens måste vi fortsätta arbeta brett, långsiktigt och strukturerat med frågorna, säger Märta North, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Alla kan göra något för att skydda antibiotikan
Mycket av dagens moderna sjukvård bygger på tillgång till verksam antibiotika. För att bevara antibiotikans förmåga att rädda liv krävs fortsatta insatser på många områden.

– Alla kan göra något för att skydda antibiotikan, till exempel bara använda antibiotika när det är nödvändigt, lämna in överbliven antibiotika på apoteket och följa vaccinationsprogrammet, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Sverige har en låg användning av antibiotika hos både människor och djur, internationellt sett. Därför har vi också en förhållandevis lägre förekomst av resistenta bakterier. Den svenska samverkansfunktionen med 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning arbetar med frågan utifrån ett helhetsperspektiv. Folkhälsomyndigheten är en av myndigheterna i samverkansfunktionen.

Bakterier känner inga nationsgränser

Det är viktigt att varje land fortsätter att arbeta för att bromsa uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistens men frågan kräver även ett globalt samarbete. Ett exempel på detta är att Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten har fått EU-kommissionens uppdrag att hjälpa Lettland att implementera deras nationella handlingsplan.

– Det internationella arbetet är avgörande för att vi ska kunna behålla vårt förhållandevis goda läge i Sverige. Vi har mycket kunskap och erfarenhet att dela med oss av, det känns roligt och viktigt att kunna göra det, säger Malin Grape.

Fakta: Skydda antibiotikan

I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen Skydda antibiotikan. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla behöver hjälpa till att skydda den.

Läs mer

Skydda antibiotikan

Kategori: Pressmeddelande