Varje år smittas 5 till 10 procent av befolkningen av influensa. Ofta går influensan över av sig själv efter en veckas feber, muskelvärk, snuva och hosta eller en lindrigare förkylning. Men en del drabbas hårdare. Varje vinter blir flera tusen personer inlagda på sjukhus på grund av influensa i Sverige. Tvåhundra till trehundra behöver intensivvård, oftast på grund av komplikationer som till exempel lunginflammation.

- Vaccination mot influensa är ett bra sätt att skydda sig själv och andra från sjukdom. Det är särskilt viktigt för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka, säger epidemiologen AnnaSara Carnahan.

Vissa år blir influensasäsongen mer intensiv med fler allvarliga sjukdomsfall och högre dödlighet. Det beror till exempel på vilken influensasort som sprids och hur mycket viruset har förändrats sedan det sist cirkulerade i Sverige.

Från och med i år erbjuder samtliga vaccinatörer ett vaccin som skyddar mot alla de fyra influensatyperna, så kallat fyrvalent vaccin, vilket ger en ökad skyddseffekt jämfört med vaccin som skyddar mot tre typer av influensa. Även om influensavaccinet inte ger 100-procentigt skydd så lindrar det symtomen och skyddar mot svår sjukdom.

I nästa vecka börjar influensavaccinationerna i hela landet. Praktisk information finns för varje region på regionernas webbplatser eller 1177 Vårdguidens webbplats.

Fakta om vilka som bör vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande personer vaccinerar sig mot influensa för att minska risken att de blir svårt sjuka:

 • alla som är 65 år eller äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol) och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination. Många arbetsgivare inom vård och omsorg erbjuder sin personal vaccination mot säsongsinfluensa som utöver skydd för patienter minskar sjukfrånvaro som kan påverka verksamheten.

Kategori: Nyhet