Världsaidsdagen (WAD) är en internationell dag som instiftades 1988 för att skapa medvetenhet om hiv och aids och för att minnas de personer som avlidit i aidsrelaterade sjukdomar. Den 1 december uppmärksammas både de som lever med hiv, och de som världen över har avlidit och avlider i aidsrelaterade sjukdomar.

I Sverige betraktas hiv som en kronisk sjukdom. Hiv kan inte botas men tack vare effektiva mediciner lever personer med hiv ett lika långt liv som andra. Kunskapsläget om hiv i form av medicinska, juridiska och sociala aspekter förändras och påverkar hur det är att leva med hiv.

Välbehandlad hiv överförs inte vid samlag

I det nya kunskapsunderlaget Smittsamhet vid behandlad hivinfektion (2019), som baseras på flera forskningsprojekt om överföring av hiv, konstaterar Referensgruppen för Antiviral Terapi, RAV, och Folkhälsomyndigheten att:

 • Hiv inte överförs vid sex när en person har välbehandlad hiv
 • Detta gäller även när kondom inte används.

I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivåerna så att de blir omätbara. Det innebär att personer som har välbehandlad hiv, det vill säga där virusnivån är minimal, inte behöver berätta om sin hivinfektion innan sex och heller inte behöver använda kondom. Det är alltid den behandlande läkaren som gör den medicinska bedömningen och anpassar dessa förhållningsregler.

Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Känna till sin status

Även om välbehandlad hiv inte överförs sexuellt rekommenderas kondom för skydd mot andra sexuellt överförbara infektioner, såsom hepatit, gonorré, klamydia och syfilis, samt som skydd mot oönskade graviditeter. Kondom skyddar även i de fall där hivvirusets nivåer är högre, det vill säga när en person nyligen har fått en hivinfektion och/eller när en längre tid har gått utan att personen känner till sin status och inte fått behandling.

Det är därför viktigt att testa sig och att känna till sin hivstatus, både för sin egen skull och för andras.

Hiv i Sverige: Behov av ökad aktuell kunskap

Trots att hiv i Sverige är en kronisk sjukdom som inte förkortar livet och att livskvaliteten för personer med hiv skattas relativt högt finns fortfarande hinder i det sociala livet för personer med hiv. Det finns ett fortsatt stigma i samhället, det vill säga negativa attityder till personer med hiv som påverkar bemötandet av och vardagen för personer med hiv. Detta framgår i enkätstudien "Leva med hiv" som genomfördes under 2014:

 • 4 av 5 personer (78 procent) som lever med hiv är i hög grad oroliga över att berätta om sin hivstatus. 30 procent uppger att de i hög grad har upplevt stigma där vänner och bekanta har tagit avstånd från dem på grund av hiv.
 • 22 procent av de som lever med hiv upplever i hög grad hopplöshetskänslor.
 • 55 procent av de som lever med hiv är oroliga över allmänhetens attityder till personer med hiv.
 • 40 procent av kvinnorna och 64 procent av männen med hiv upplever att sexlivet har påverkats negativt av hiv.

Att leva med hiv i Sverige – en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv

Affischen för världsaidsdagen

Nytt informationsmaterial om hiv

Till Världsaidsdagen finns en uppdaterad affisch att ladda ner från Folkhälsomyndighetens webbplats. Nya affischer kopplade till kunskapsportalen hividag.se finns att ladda ner, och kunskapsportalen är uppdaterad enligt ny kunskap och forskning om hur hiv överförs.

World Aids Day (Affisch)

Fakta: hiv och aids internationellt

 • Omkring 37,9 miljoner personer lever med hiv i världen. Av dessa känner en fjärdedel inte till att de har en hivinfektion. 2018 diagnosticerades 1,7 miljoner personer med hiv internationellt.
 • Cirka 62 procent av de som lever med hiv har tillgång till hivmediciner.
 • Över 39 miljoner människor har avlidit i aidsrelaterade sjukdomar. 2018 avled 770 000 personer i aidsrelaterade sjukdomar i världen.

Fakta: hiv i Sverige

 • Cirka 8 000 personer lever med hiv i Sverige. Omkring 10 procent, det vill säga närmare 800 personer, antas ha en hivinfektion utan att veta om det.
 • Medianåldern för när en person i Sverige får sin hivdiagnos är 44 år.

Läs mer

 • Vårt uppdrag inom hiv och STI
 • Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (2017) (regeringen.se) [Länk borttagen 2022-11-25]
Kategori: Nyhet