Folkhälsomyndigheten upphäver sina allmänna råd om radon

Publicerat

Ny lagstiftning på strålskyddsområdet; strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506) ligger bakom att Folkhälsomyndighetens ansvar för tillsynsvägledning enligt miljöbalken när det gäller radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål har begränsats.

Strålskyddslagen ska i huvudsak tillämpas före miljöbalken vid tillsyn av radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Som en följd av detta har Folkhälsomyndigheten upphävt sina allmänna råd om radon (FoHMFS 2014:16) och vi hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten om du har frågor om tillsyn av radon och till Strålsäkerhetsmyndighetens vägledning om radon.

Information om radon hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer om den nya lagstiftningen

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan