Strålskyddslagen ska i huvudsak tillämpas före miljöbalken vid tillsyn av radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Som en följd av detta har Folkhälsomyndigheten upphävt sina allmänna råd om radon (FoHMFS 2014:16) och vi hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten om du har frågor om tillsyn av radon och till Strålsäkerhetsmyndighetens vägledning om radon.

Information om radon hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer om den nya lagstiftningen

Kategori: Nyhet