Världspoliodagen inträffar den 24 oktober för att hedra Dr Jonas Salk och hans medarbetare som utvecklade det första vaccinet mot polio. I början av 1920-talet ledde polio till att hundratusentals barn förlamades varje år. Sedan 1988, då Världshälsoorganisationen WHO lanserade ett globalt program för att utrota polio, har antalet fall i världen minskat med 99 procent. I Sverige slutade viruset att cirkulera på 60-talet och sedan år 1977 är landet poliofritt.

På väg mot utrotning

År 2017 var spridningen av vildtypsvarianten av poliovirus i världen den lägsta någonsin med endast 22 poliofall, jämfört med över 350 000 förlamade barn 1988. Hittills har fyra av sex WHO-regioner förklarats fria från polio, den europeiska, amerikanska, västra Stilla havs-regionen och Sydostasien. Den afrikanska regionen förväntas förklaras fri från polio våren 2020. En historisk milstolpe nåddes år 2015 i och med att poliovirus typ 2 i vildtypsform bekräftades vara utrotad i världen. Då inga poliovirus av vildtyp 3 har upptäckts sedan år 2012 så förväntas WHO officiellt meddela vildtypsformen av poliovirus typ 3 som utrotad i samband med årets Världspoliodag.

Aktuellt läge

Spridning av vildtypsformen av poliovirus sker för närvarande i två länder: Afghanistan och Pakistan, där det hittills i år har påvisats totalt 88 fall. Det är 60 fall fler jämfört med samma period förra året. Även antalet fall av vaccinderiverad polio fortsätter att öka. Hittills under 2019 har 95 fall rapporterats, varav majoriteten på den afrikanska kontinenten samt i delar av Asien. Situationen är fortfarande så allvarlig att WHO fortsätter att klassa polio som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Höjda krav på laboratorier

Ett potentiellt hot mot den globala utrotningen av polio är återintroduktion i samhället genom spridning av poliovirus från laboratorier som hanterar viruset. Ett led i utrotningsarbetet är därför att begränsa antalet laboratorier som arbetar med poliovirus, och att endast certifierade anläggningar som uppfyller högt ställda krav på hantering av biorisker tillåts hantera eller förvara poliovirus och poliovirusmaterial. I Sverige finns i dagsläget en anläggning som inlett processen mot att bli certifierad. Sverige var under 2018 först i världen med att officiellt förklara certifieringsprocessen som inledd. Folkhälsomyndigheten ansvarar för ett National Authority for containment (NAC) som säkerställer att inneslutningen av poliovirus följer de globala säkerhetskrav som finns uppställda.

Fakta om polio

Polio är en smittsam och ibland dödlig infektionssjukdom som kan orsaka barnförlamning. I Sverige inleddes massvaccination i alla åldrar år 1957. På 60-talet slutade viruset att cirkulera och sedan år 1977 har landet varit poliofritt. Vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin är sedan många år över 97 procent, vilket gör att det finns en hög immunitet i hela befolkningen. Hög vaccinationstäckning tillsammans med bra avloppssystem och rent dricksvatten gör att det inte finns någon risk för spridning av polio i Sverige.

Läs mer om polio och Världspoliodagen

Livestream – World Polio Day

WHO: Poliomyelitis (polio) (engelska)

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om polio

Vaccin mot polio

Enterovirus - polioövervakning

Säkerhetsdatablad för smittämnen – polio

Inneslutning av poliovirus

Kategori: Nyhet