EHIS är en kartläggningsstudie kring hälsa, sjukdom, sjukvårdsutnyttjande och hälsorelaterade levnadsvanor som organiseras av EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat. Alla medlemsländer i EU ska genomföra EHIS.

Genom EHIS kan man jämföra hälsan och faktorer som påverkar hälsan i de olika europeiska länderna. Eftersom länderna inom EU inte har samma tillgång till hälsostatistik blir EHIS ett sätt att få jämförbar statistik från samtliga medlemsländer. På sikt kommer EHIS också göra det möjligt att analysera förändringar av hälsosituationen i olika länder över tid.

Så här går undersökningen till

För EHIS2019 görs ett slumpmässigt urval av 30 000 individer ur det svenska befolkningsregistret som är 15 år och äldre. Personerna kontaktas via brev med inbjudan om att delta. Utskicken startar vecka 37 och svaren samlas in fram till mitten av januari 2020.

När data är insamlade rapporteras resultaten vidare in till Eurostat under hösten 2020.EHIS genomfördes i en första omgång mellan åren 2006 och 2009 i 14 av EU:s medlemsländer. I den andra omgången mellan åren 2014 och 2015 omfattades samtliga av EU:s medlemsländer. Sverige deltog för första gången år 2014-2015.

Läs mer

Om EHIS

Kategori: Nyhet