Folkhälsomyndigheten ser konferensen som ett viktigt tillfälle att synliggöra Sveriges erfarenhet av arbete med ett långsiktigt hållbart vaccinationsprogram, och samtidigt höra om vad som pågår och prioriteras globalt.

I Sverige är barnvaccinationsprogrammet gratis för alla barn och erbjuds i ett mycket lättillgängligt system där familjer och barn regelbundet träffar kunniga sjuksköterskor på BVC och i elevhälsan.

– Det gör att det är lätt att vaccinera sig i Sverige och lätt att få prata med någon om man vill veta mer. Under Global Vaccination Summit vill vi dela med oss av vår erfarenhet av att arbeta aktivt, brett och systematiskt med vaccinationer, vilket är viktigt för att skapa ett hållbart program som ger ett gott och jämlikt skydd mot farliga sjukdomar i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Förstärkt arbete även i Sverige

Under två och ett halvt år (juni 2018–jan 2021) har Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att utveckla och förstärka arbetet med information och kommunikation om vaccinationer, för att bidra till att bibehålla barns skydd mot smittsamma sjukdomar. Arbetet syftar dels till att förstärka och stödja det som redan fungerar mycket bra i barnhälsovård och elevhälsa, dels öka möjligheterna att möta många olika kommunikationsbehov som både föräldrar och vårdpersonal kan uppleva i relation till vaccinationer.

Även om många föräldrar har frågor kring vaccinationer, så väljer nästan alla föräldrar i Sverige att vaccinera sina barn enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Och majoriteten tackar ja till vaccinationerna utan tvekan.

Läs mer

Information om Global Vaccination Summit på konferensens webbplats (engelska) [Länk borttagen 2022-02-15]

Kategori: Nyhet