Satsningar på hälsa för att lösa sjukvårdens problem

Publicerat

Hälso- och sjukvårdens utmaningar går inte att lösa genom att enbart tillföra mer resurser. I stället krävs en bred och långsiktig satsning i hela samhället på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under ett seminarium om framtidens primärvård.

Ju fler människor som kan leva med god hälsa, fria från sjukdom, desto bättre. Det gäller både för samhället som helhet och för oss som enskilda individer. Därför är det viktigt att satsa på det hälsofrämjande arbetet, med hälso- och sjukvården som bidragande motor i arbetet.

– Det här är enda alternativet att komma framåt. Vi kommer inte att klara de utmaningar som finns i hälso- och sjukvården om vi inte börjar jobba mer med hälsa, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Under Almedalsveckan i Visby i år arrangerade Folkhälsomyndigheten ett seminarium om primärvårdens roll i det sjukdomsförebyggande arbetet. Seminariet videofilmades och filmen finns nu i textad och sammanfattad version.

I dag är förutsättningarna för en god hälsa inte jämnt fördelade i befolkningen. Med sitt stora kunnande och sina stora ytor mot exempelvis skolan och övriga samhället kan hälso- och sjukvården – i synnerhet primärvården – påverka andra att verka i en mer hälsofrämjande riktning, och bidra till att skillnaderna i hälsa minskar.

– Svensk hälso- och sjukvård jobbar i dag huvudsakligen med sjukvård. Nu när man ska forma om primärvården vill vi visa på behovet av och möjligheterna med att titta på det förebyggande, hälsofrämjande arbetet, säger Johan Carlson.

Se filmen från seminariet

En textad sammanfattande film från seminariet Så kan primärvården spela en större roll för hälsan

Kategori: Nyhet

Kontakt

Kontakt sker via presstjänsten

Johan Carlson, generaldirektör
Tfn: 010-205 21 00

Gå till toppen av sidan