Folkhälsomyndigheten deltar i samarbetsprojektet under fyra år. Ett inledande möte ägde rum under Världshälsoförsamlingens möte i Genève i maj mellan bland andra Somalias hälsominister Dr. Fawziya Abikar Nur, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, avdelningschef och statsepidemiolog Anders Tegnell och Pia Engstrand, Sidas företrädare i hälsofrågor.

Foto på den somaliska och svenska delegationen

Representanter för Somalias hälsoministerium kommer till Sverige och Folkhälsomyndigheten i början av september för att diskutera fortsättningen av projektet, som pågår under 2019–2023 och finansieras med 40 miljoner kronor från Sida.

I dag saknar Somalia en myndighet för hälsofrågor. Verksamheten inom nya Institute of health kommer att byggas ut successivt, med en början i arbetet kring smittskydd och register som gör det möjligt att följa utvecklingen av sjukdomsläget i befolkningen.

Svenska myndigheter är en viktig och efterfrågad aktör i utvecklingssamarbetet med andra länder.

– Det är roligt och mycket givande för oss som svensk kunskaps- och expertmyndighet att kunna bidra till andra länders uppbyggnad av strukturer och system för en god hälsa. Det är också helt i linje med de globala målen i Agenda 2030, säger Johan Carlson.

Läs mer

Sidas information om utvecklingssamarbeten [Länk borttagen 2020-12-30]

Kategori: Nyhet