• Nya beräkningar av vårdbehov baserade på Lombardiet

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett uppdaterat stöd till regionerna för att skatta behovet av slutenvårdsplatser på grund av Covid-19. Den nya skattningen pekar på ett behov av ungefär samma antal…

  • Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

    Publicerat

    För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)