Folkhälsomyndigheten har med stöd av Försvarsmakten genomfört en undersökning för att ta reda på förekomsten av covid-19 i region Stockholm. Undersökningen är en av de metoder som myndigheten använder för att uppskatta hur många som är smittade med covid-19 i samhället. Fortsatta analyser får visa hur många personer i Stockholm som har haft covid-19.

Av de totalt 1 100 inbjudna individerna mellan 2 och 86 år valde 738 att delta i undersökningen. De tog prover på sig själva, eller på sitt barn ifall de var vårdnadshavare till ett inbjudet barn. Prover togs från svalg och näshåla och deltagarna lämnade även salivprov. Proverna analyserades sedan vid Folkhälsomyndighetens laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Av de 738 deltagarna visade sig 18 vara positiva för viruset och 689 var negativa. Prover från 31 personer kunde inte analyseras eftersom de inte höll tillräckligt mycket provmaterial. Baserat på resultatet uppskattas att 2,5 procent av befolkningen i region Stockholm bar på SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna mellan 27:e mars och 3:e april (95 % konfidensintervall 1,4 – 4,2 %).

– Det är fortsatt av största vikt att vara hemma när man är sjuk, att hålla avstånd och att följa rekommendationerna för att bromsa takten i smittspridningen. I första hand måste personer över 70 skyddas från smitta, säger Karin Tegmark Wisell, överläkare och avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

De deltagare som testades positivt för virus återfanns i samtliga åldersgrupper. De som testades positivt för virus har även fått möjlighet att besvara uppföljningsenkäter om sina symtom. Sammanställning av resultaten från dessa enkäter är ännu inte klar.

Resultatet från denna undersökning kommer bland annat användas som underlag för de modelleringar av smittspridning som Folkhälsomyndigheten gör.

Folkhälsomyndigheten med stöd från Försvarsmakten har denna vecka inlett en större liknande undersökning omfattande hela Sverige.

Kategori: Nyhet