Många i Sverige har körsång som fritidsaktivitet. Samtidigt har det visat sig under pandemin med covid-19 att körsång kan sprida smitta mellan deltagarna.

Folkhälsomyndigheten publicerar nu rekommendationer till personer och verksamheter som deltar i och anordnar körsång – både professionellt och på amatörnivå – eller bedriver annan undervisning i sång. Syftet är bidra till att repetitioner och övningar kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt.

Folkhälsomyndigheten lyfter bland annat vikten av att deltagarna håller avstånd till varandra, minst två meter mellan varje person rekommenderas.

Körsång utomhus rekommenderas framför körsång inomhus, men en stor lokal som är välventilerad kan vara ett alternativ. Antalet deltagare i kören bör vara så litet som möjligt och större grupper bör undvikas.

För personer som är 70 år och äldre, eller som ingår i någon annan riskgrupp, finns särskilda rekommendationer.

Som alltid gäller att den som känner av minsta symtom som kan vara covid-19 ska avstå från att träffa andra. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19 gäller.

Läs mer

Körverksamhet under covid-19 [Länk borttagen 2021-11-01]

Kategori: Nyhet