• En god och jämlik hälsa med ny stödstruktur för arbetet

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten redovisar nu hur det statliga folkhälsoarbetet kan stärkas för att bidra till det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa. Det ska ske genom bättre uppföljning och ett…

  • Få unga med hiv kan leva öppet med sin hivstatus

    Publicerat

    Få unga som lever med hiv är så öppna med sin hivstatus som de skulle vilja vara. Det visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten. Rapporten släpps i dag på världsaidsdagen 1 december.