• En god och jämlik hälsa med ny stödstruktur för arbetet

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten redovisar nu hur det statliga folkhälsoarbetet kan stärkas för att bidra till det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa. Det ska ske genom bättre uppföljning och ett…