Med hjälp av data från vaccinationsregistret och en enkät till landets 21 barnhälsovårdsenheter har Folkhälsomyndigheten undersökt hur barnvaccinationsprogrammet påverkats under pandemin.

Undersökningen gjordes under den första delen av pandemin. Under vissa perioder rapporterades brist på personal och viss utrustning, samt avbokningar av besök i större utsträckning än normalt.

Undersökningen visar att vaccinationerna av barn trots dessa utmaningar fungerat väl. Det förklaras bland annat av en robust bakomliggande organisation, fungerande vaccinförsörjning och smidig kommunikation.

Vaccinationsprogram runt om i världen riskerar att påverkas negativt på grund av pandemin, med utbrott av sjukdomar som följd. WHO gick därför i mars 2020 ut med riktlinjer kring att prioritera de tidiga vaccinationerna under pandemin. Folkhälsomyndigheten kommunicerade i sin tur ut detta budskap till berörda professioner.

– Det är mycket glädjande att vi under pandemins inledning har lyckats bibehålla de höga vaccinationstäckningarna i Sverige. Sannolikt är det ett resultat av den robusta barnhälsovårdsorganisation som fanns på plats redan före pandemin. Resultatet av undersökningen är ett kvitto på att systemet, där de regionala barnhälsovårdsenheterna fungerar som nav mellan BVC och myndigheter, fungerar väl, säger Lina Schollin Ask, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Barnvaccinations-programmets hållbarhet under den tidiga covid-19-pandemin i Sverige

Kategori: Nyhet