Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer på personen som vaccineras, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, satsnummer, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen samt dosnummer för vaccin mot covid-19.

Registreringen görs för att det ska gå att följa upp vaccinationerna, och utvärdera effekten av vaccinationerna i olika grupper av befolkningen.

Registret öppnar för registreringar av covid-19-vaccinationerna på nyårsdagen, fredag den 1 januari 2021. I och med att vaccinationerna kan komma igång tidigare än planerat, förmodligen redan från söndag den 27 december 2020, behöver vaccinationerna registreras på annat sätt under mellantiden, för att sedan överföras till NVR.

Kategori: Nyhet