På morgonen söndagen den 27 december inleddes arbetet med att vaccinera personer i Sverige mot covid-19. De första doserna går till de som har det allra största behovet av skydd, som boende på särskilda boenden för äldre.

– Det känns väldigt bra att allt har gått som planerat med den allra första leveransen så att det här viktiga arbetet kan komma igång. Vaccinet är ett värdefullt verktyg i arbetet med att hantera pandemin, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I början av kommande vecka väntas totalt cirka 80 000 nya doser vaccin levereras. De skickas direkt från tillverkaren till landets 21 regioner. Av säkerhetsskäl är uppgifter om ankomsttider och platser sekretessbelagda, utom för behöriga.

VaccinleveransFoto: Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccination mot covid-19

Kategori: Nyhet