Folkhälsomyndigheten har kartlagt studier av skolans betydelse för elevers inåtvända psykiska problem: allt från lindriga problem som exempelvis lättare oro och nedstämdhet till allvarliga problem som diagnosticerad sjukdom som depression eller ångestsyndrom.

– Sådana här inåtvända psykiska problem är ganska vanliga bland barn och unga. Vi vet att de som drabbas tidigt i livet riskerar negativa konsekvenser både på kort och lång sikt. Det är ett folkhälsoproblem, säger Solveig Petersen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Men när skolan lär barnen om psykisk hälsa och hur psykisk hälsa kan hanteras – både egen och andras – minskar de inåtvända psykiska problemen, visar Folkhälsomyndighetens rapport.

– Det ser vi som väldigt glädjande och hoppfulla resultat naturligtvis. Skolan når ju alla barn oberoende av bakgrund och har därför en central roll i samhällets arbete med att nå en jämlik god hälsa, säger Solveig Petersen.

Rapporten visar också att ett gott stöd från lärarna skyddar mot inåtvända psykiska problem, men mobbning ökar risken för sådana problem. Det pekar på vikten av att barn får det stöd de behöver från lärarna och likaså på vikten av att förhindra mobbning i skolan.

Kartläggningen ger inte svar på frågan hur skolan kan gå tillväga för att systematiskt lära barn att hantera psykisk hälsa, men i bland annat Danmark och Finland bedriver skolan obligatorisk hälsoundervisning som inkluderar psykisk hälsa från förskoleklass och genom hela grundskolan.

– Det är naturligtvis intressanta exempel att titta närmare på, men det viktigaste budskapet nu är att det faktiskt går att minska inåtvända psykiska problem genom att arbeta med frågorna. Skolan är en viktig del av lösningen, säger Solveig Petersen.

Läs mer

Skolans betydelse för inåtvända psykiska problem bland skolbarn – en kartläggning av systematiska litteraturöversikter

Skolans betydelse för psykiska problem bland barn

Kategori: Nyhet