Anmälan öppen till Nordic Vaccine Meeting

Publicerat

Snart är det dags för den återkommande nordiska konferensen kring vaccinationer. I år är det Folkhälsomyndighetens tur att arrangera Nordic Vaccine Meeting som pågår 3–4 juni i Stockholm.

Syftet med mötet är att dela kunskap inom vaccinationsområdet mellan de nordiska länderna för att ta vara på den senaste kunskapen och ytterligare stärka vaccinationsprogrammen. Genom ett utökat kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna finns också en ökad gemensam beredskap vid eventuella krissituationer.

Det är nu dags att registrera sig och att skicka in abstracts, vetenskapliga sammanfattningar, att presentera.

Exempel på ämnen i programmet:

  • Samtal kring hur det höga vaccinationsförtroendet i Norden ska bibehållas och stärkas.
  • Diskussion kring olika erfarenheter och strategier när det gäller vaccination mot kikhosta hos blivande mödrar, för att skydda spädbarn mot sjukdomen.
  • Aktuella utbrott av pneumokocksjukdom inom Norden och hur dessa har hanterats.
  • Nordiskt perspektiv på globala vaccinationsmål, hur kan vi lära av varandra och hjälpas åt?
  • Diskussion kring rutiner för vaccinationer av personal inom vård och omsorg.

Under konferensen finns det möjlighet att både presentera och ta del av aktuella forskningsprojekt inom vaccinationsområdet.

Konferensen, som hålls vartannat år i något av de nordiska länderna, vänder sig i första hand till personer som arbetar inom vaccinationsområdet. Det vänder sig också till specialister verksamma inom infektions- eller barnmedicin och klinisk mikrobiologi.
Konferensen innehåller både föreläsningar och workshops med fokus på vaccinationsfrågor, presentationer av posters samt sociala aktiviteter.

Deltagaravgiften är reducerad fram till och med den 19 februari.

Läs mer

Till mer information, webbanmälan och registrering av abstract

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan