Folkhälsomyndighetens tillsyns- och marknadskontroll rör främst näringsidkare som tillverkar, säljer, inför eller importerar varor som omfattas av lagstiftningarna på området. Även offentlig verksamhet som till exempel myndigheter, universitet och kommuner omfattas.

– Tillsyn över att lagstiftningen efterlevs är en förebyggande insats och en viktig del i myndighetens arbete för att stärka folkhälsan, säger Cecilia Bylander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I årets plan kommer Folkhälsomyndigheten bland annat att prioritera tillsyn och marknadskontroll inom följande områden:

  • Anlitande av kontrollbolag för verksamheter som säljer, inför eller importerar teknisk sprit som inte är fullständigt denaturerad.
  • Säkerhetskrav för kosttillskott och tinkturer som är lösta i alkohol.
  • Förbud mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak.
  • Krav på märkning av tobaksvaror samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
  • Spårbarhet av cigaretter och rulltobak.
  • Rapporteringsskyldighet för tillverkare och importörer av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Folkhälsomyndigheten kommer även att bedriva tillsyn vid behov utifrån underrättelser som inkommer till myndigheten. Planen är inte bindande utan tillsynsinsatser kan löpande komma att omprioriteras under året.

Läs mer

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020 (länk borttagen 2022-02-18)

Kategori: Nyhet