Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm bjuder nu in personer från stadsdelen Rinkeby-Kista att vara med.

För att få en djupare kunskap om smittspridning av covid-19 i stadsdelen Rinkeby-Kista bjuder Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm in ett slumpmässigt urval av personer i stadsdelen att testa sig för förekomst av antikroppar i blodprover. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen covid-19-viruset.

Testningarna kommer att genomföras under vecka 26 och målsättningen är att ungefär 1 500 personer kommer att delta. Det är helt frivilligt och alla som testar sig kommer att få ta del av sitt provsvar.

I dagarna har inbjudan att delta skickats till cirka 2 000 personer mellan 16 och 69 år som är folkbokförda i stadsdelen. Det är bara personer som fått en inbjudan som kan delta i just denna provtagning.

Resultaten kommer sedan att sammanställas och analyseras i en rapport på gruppnivå så att inga enskilda personer kan identifieras.

Kategori: Nyhet