Det finns många olika exempel på arbetssätt och åtgärder som vidtagits på särskilda boenden för äldre i syfte att skydda den sköra, äldre gruppen. För att samla in erfarenheter och goda exempel skickade Folkhälsomyndigheten i april 2020 ut en förfrågan via mejl till de olika verksamheterna i kommuner och regioner.

Nästan 30 mejlsvar från flera olika verksamheter runt om i Sverige kom in. Vi har nu sammanställt dem i en rapport. Sammanställningen visar att verksamheterna tidigt satte in många insatser inom olika områden för att förhindra smitta.

Exemplen innefattar bland annat erfarenhetsutbyten, praktiska verksamhetsförändringar och nya och utökade informationsflöden. Exemplen rör också vikten av att hantera och ta personalens och de anhörigas oro på allvar.

– Vi hoppas att dessa erfarenheter sprids och inspirerar till ett fortsatt viktigt arbete med att förhindra smittspridning. Att ta del av exemplen och förbereda verksamheter kan bidra till det viktiga arbetet för att minska smittspridning av covid-19 på ett särskilt boende, säger Jenny Hellman, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Denna sammanställning är ett av flera arbeten som Folkhälsomyndigheten gör för att bidra till att förebygga covid-19 inom äldreomsorgen.

Läs mer

Rapporten Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre

Kategori: Nyhet