HPV, humant papillomvirus, är ett mycket smittsamt virus som kan leda till cancer längre fram i livet. Genom att vaccinera alla barn, oavsett kön, blir vaccinationsprogrammet mer jämlikt. Genom att också erbjuda pojkar vaccinet förebygger vi på sikt ytterligare 120–130 HPV-relaterade cancerfall om året.

Nu publiceras en informationsfilm om HPV på Folkhälsomyndighetens webbplats, riktad till barnen som ska erbjudas vaccination i årskurs 5. Dessutom finns också utbildningsmaterial för personal inom elevhälsan om ämnet publicerat, liksom ett reviderat faktablad om HPV som kan läsas av vårdnadshavare till barnen som erbjuds HPV-vaccination.

Informationsfilm om HPV

Tidigare har enbart flickor erbjudits denna vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Från och med augusti 2020 innefattas även pojkar födda från och med 2009. De flesta smittas av HPV någon gång i livet. HPV smittar via sexuell kontakt, därför är det viktigt att vaccinera sig tidigt i livet, innan man blir vuxen och innan man har sex längre fram i livet.

Läs mer

Se informationsfilmen om vaccination mot HPV

Läs faktabladet Bra att veta om HPV

Läs utbildningsmaterial om HPV för personal inom elevhälsan

Kategori: Nyhet