Syftet är att påminna om att pandemin fortfarande pågår, och informera om vad var och en behöver göra för att minska spridningen av covid-19.

Informationsinsatsen kallas Allt är inte som vanligt.

– Vi vill bidra till att fördjupa förståelsen för vilka anpassningar som är nödvändiga, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har fått signaler från bland annat de regionala smittskyddsenheterna om att unga och unga vuxna är mindre benägna att följa de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smittspridning av covid-19 nu än tidigare. Smittspridningen har också ökat stadigt under hösten.

Affischer och information skickas nu till landets högstadieskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar, folkhögskolor och universitet och högskolor.

– Vi uppmanar alla landets rektorer att fortsätta att påminna elever och personal om att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och uppmuntra till reflektion kring vad detta konkret innebär i elevers vardag, säger Britta Björkholm.

Kategori: Nyhet