Representanter för Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medverkar av praktiska skäl digitalt, via mötesplattformen Zoom, i tisdagens pressträff om covid-19.

På torsdag den 12 november hålls pressträffen som tidigare med Anders Tegnell på plats i Solna och enskilda intervjuer efteråt.

Journalister är välkomna att anmäla sig till pressträffen via den länk som publiceras samma morgon klockan 8. Presslegitimation krävs för att medverka. Det går bra att ställa frågor efter presentationerna, däremot finns på tisdagen inte möjlighet att göra enskilda intervjuer i nära anslutning till pressträffen. Journalister som har behov av att genomföra enskild intervju kan kontakta respektive myndighets presstjänst.

Allmänheten kan följa presskonferensen live och i efterhand via Folkhälsomyndighetens kanal på YouTube.

Kategori: Nyhet