Erbjudande om deltagande skickas ut idag via brev till ca 15 000 slumpvis utvalda personer och vi hoppas att ca 5 000 personer kan komma att delta i undersökningen som genomförs 30 november – 4 december.

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa, svalg samt saliv. Analysen av proverna visar om det finns en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare.

För genomförandet av studien har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten som hjälper till med bland annat transporter och logistik kring provtagningsverksamheten.

Det går inte att anmäla sig till undersökningen. De personer som får erbjudande om deltagande i undersökningen har valts ut slumpmässigt. Resultaten väntas vara klara i mitten på december.

Resultat från de tidigare nationella undersökningarna finns publicerade på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer

Förekomsten av covid-19 i Sverige 21-24 april och 25-28 maj 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 24-28 augusti och 21-25 september 2020

Kategori: Nyhet