Årets program har temat "Antibiotikaresistens – den dolda pandemin" och kommer att innehålla lärdomar från arbete med komplexa frågor där hela samhället berörs.

Nytt för i år är att programmet består av två delar:

  • Förmiddagen riktar sig till den som är intresserad av antibiotikaresistens och vad som görs och skulle kunna göras för att motverka problemet. Inga särskilda förkunskaper behövs.
  • Eftermiddagen vänder sig till den som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Här förutsätts en högre kunskapsnivå än för den första delen.

Nationellt antibiotikaforum är ett årligt återkommande arrangemang som hålls i anslutning till Världsantibiotikaveckan och den europeiska antibiotikadagen. Mötet samlar företrädare för olika samhällssektorer och arbetsområden som hälso- och sjukvård, folkhälsa, veterinärmedicin, djurhälsa, livsmedel och yttre miljö. Mötet arrangeras av den nationella samverkansgruppen mot antibiotikaresistens som består av 25 myndigheter och organisationer, och som leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket.

Det är kostnadsfritt att delta.

Läs mer

Hur vi skyddar antibiotikan

Om tidigare års nationellt Antibiotikaforum

Kategori: Nyhet