Webbutbildningen riktar sig till den som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära sig grundprinciperna inom smittspårning. Den riktar sig också till smittspårare som vill veta mer om smittspårning av covid-19.

Regionernas smittskyddsenheter har gedigen kunskap i att organisera, bedriva och utbilda inom aktiv smittspårning, men verksamheten har behövt utökas kraftigt som en följd av covid-19-pandemin.

– Vi hoppas att denna utbildning ska underlätta utbildningen av nya smittspårare, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Smittspårning av covid-19 innebär att kartlägga smittkedjor mellan personer. Syftet är att snabbt kunna bryta smittkedjor och därmed begränsa smittspridning.

Webbutbildningen har tagits fram inom regeringsuppdraget för storskalig testning.

Läs mer

Kategori: Nyhet