För att kunna informera vården, myndigheter och allmänheten om hur covid-19 och influensa sprider sig i befolkningen övervakar Folkhälsomyndigheten sjukdomarna. En av övervakningsmetoderna är sentinelprovtagning. Det innebär att frivilliga läkare tar ett näsprov på patienter med influensaliknande sjukdom och skickar det till Folkhälsomyndigheten för kostnadsfri analys.

– Redan nu följs den pågående spridningen av covid-19 med sentinelövervakning, men i slutet av september drar även övervakningen av influensasäsongen 2020-2021 igång. Det är viktigt att vara aktiv tidigt för att kunna se när influensan börjar spridas och vilka stammar som cirkulerar, säger enhetschef Mia Brytting.

Genom sentinelprovtagningen kan Folkhälsomyndigheten fastställa hur stor andel av patienterna som verkligen har covid-19 eller influensa. Provtagningen ger också viktig information om vilka influensatyper som cirkulerar, ifall de aktuella influensavirusen liknar de stammar som influensavaccinet skyddar mot, och om det finns resistens mot antivirala läkemedel. Kunskapen från provtagningen har stor betydelse för prognoserna kring sjukdomarnas spridning.

– Folkhälsomyndigheten söker nu fler läkare som vill hjälpa till med sentinelprovtagningen. Alla mottagningar och enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att anmäla sig, säger Mia Brytting.

Läs mer

Här hittar du mer information om sentinelprovtagningen

Anmäl dig till sentinelprovtagningen här

Kategori: Nyhet