Resultaten från de två tidigare genomförda undersökningarna visade att cirka 0,9 procent av deltagarna bar på virus i slutet av april 2020 och cirka 0,3 procent i slutet av maj.

Resultaten från den senaste undersökningen styrker observationen att smittspridningen i Sverige avtar. Folkhälsomyndigheten kommer att följa upp dessa resultat genom en fjärde nationell undersökning i slutet av september.

De som deltog i undersökningen tog prov på sig själva, eller på sitt barn ifall de var vårdnadshavare till ett inbjudet barn. Prov togs från svalg, näshåla och saliv. Proverna analyserades sedan vid laboratorium för att se om de innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19. Utöver att lämna prov så svarar även deltagarna på en enkät om vilka eventuella symtom de upplever vid provtagningstillfället och vilka eventuella symtom de upplevt inom de två veckorna före provtagningen.

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningarna om förekomst av covid-19-infektion med stöd från Försvarsmakten.

Läs mer

Nya resultat om förekomst av covid-19 i Sverige

Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige

Kategori: Nyhet