Ämnesområden
År

16 träffar inom Nyheter filtrerat på Livsvillkor och levnadsvanor

 • Viktigt öka kunskapen om suicid bland barn

  Publicerad:

  Varje år i Sverige dör i genomsnitt 22 barn under 18 år i suicid. Det visar en forskningsstudie som undersökt alla fall de senaste 19 åren. Folkhälsomyndighetens egna analyser visar att mer än var tredje hade besökt barn- och ungdomspsykiatrin året före dödsfallet. Resultatet visar på vikten av att

 • Ny enkät från Folkhälsomyndigheten ute nu: Hur är det att leva med hiv i Sverige idag?

  Publicerad:

  Nu genomför Folkhälsomyndigheten en studie för att följa upp hälsan och livskvaliteten bland personer som lever med hiv i Sverige.

 • Hälsa och livskvalitet varierar bland asylsökande barn och unga

  Publicerad:

  En majoritet av asylsökande barn och unga uppger att de mår bra och att de tycker att skolan är viktig. Det visar en enkätundersökning bland asylsökande i åldern 12–20 år. Samtidigt pekar resultaten på sämre hälsa och livskvalitet bland de barn och unga som inte bor med sina familjer.

 • Folkhälsomyndigheten uppmärksammar världsdagen för psykisk hälsa

  Publicerad:

  Fyra av tio personer i Sverige uppger att de har eller har haft psykisk ohälsa. På världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammar Folkhälsomyndigheten vikten av ökad kunskap för att minska stigma och negativa attityder kring psykisk ohälsa.

 • Elever i 4 000 klasser får enkät om hälsa och levnadsvanor

  Publicerad:

  Inom studien Skolbarns hälsovanor börjar nu en enkät att skickas ut till sammanlagt 4 000 klasser i landet. Frågorna ska ge svar på hur 11-, 13- och 15-åringar mår, har det i skolan, deras levnadsvanor och hur covid-19-pandemin har påverkat dem. Även frågor om psykisk hälsa och välbefinnande ingår.

 • Små förändringar i psykisk hälsa och suicid under covid-19-pandemin

  Publicerad:

  Trots restriktioner, hemmaarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och suicid. Det framgår av två nya publikationer om covid-19-pandemins första år som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

 • Faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten publicerar sju faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige.

 • Psykisk ohälsa hos äldre - ett folkhälsoproblem som ofta går att förebygga

  Publicerad:

  Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger att de har besvär med ångest. Men trots att många äldre personer lever med psykisk ohälsa visar undersökningar att äldre ofta inte får hjälp. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram ett nytt kunskapsstöd för att stärka välbefinnandet bland äldre

 • Minskad oro för covid-19 bland äldre

  Publicerad:

  Färre äldre personer i Sverige är oroliga för att bli allvarligt sjuka i covid-19, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

 • Så har skolbarns vardagsliv påverkats under covid-19-pandemin

  Publicerad:

  Sju av tio barn i grundskolan uppgav att de var oroliga för coronaviruset och drygt hälften av barnen uppgav att covid-19-pandemin påverkade deras fritidsaktiviteter mycket eller ganska mycket. Det visar resultaten från en ny enkätstudie.