Ämnesområden
År

167 träffar inom Nyheter

 • Fortsatt ökad smittspridning

  Publicerad:

  Trots eftersläpning i rapporteringen under julhelgen ökade antalet bekräftade fall av covid-19 under vecka 51. Andelen fall som orsakas av omikronvarianten ökade också.

 • Nya föreskrifter om resor från 28 december

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om resor börjar gälla från och med den 28 december 2021. För inresor till Sverige krävs ett negativt covidtest som är maximalt 48 timmar gammalt för utländska medborgare som inte bor i Sverige 12 år eller äldre. Testet kan vara PCR/NAAT-test eller antigentest.

 • Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Vid allmänna sammankomster och

 • Barn inom särskilda grupper 5–11 år rekommenderas vaccin mot covid-19

  Publicerad:

  Barn inom särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder. Vaccindoserna finns sannolikt tillgängliga och distribuerade runtom i Sverige under januari 2022.

 • Ny studie: Ovanligt med resistens mot viktig antibiotika hos campylobacter

  Publicerad:

  Den viktigaste antibiotikan fungerar fortfarande bra för att behandla patienter som blivit svårt sjuka i campylobacterinfektion. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, som har undersökt resistens hos campylobacter från patienter och från

 • Analys visar möjliga hälsoeffekter på grund av klimatförändringen

  Publicerad:

  En ny analys från Folkhälsomyndigheten visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras. Mest troligt är att människors hälsa påverkas av värmeböljor.

 • Hög andel med antikroppar mot SARS-CoV-2 bland personer födda 1944

  Publicerad:

  En studie gjord i november i år visar att 96,4 procent bland personer födda 1944 hade antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19.

 • Skärpta krav vid inresa till Sverige

  Publicerad:

  Med anledning av den tilltagande smittspridningen och den ökade belastningen på vården skärper Folkhälsomyndigheten rekommendationen för testning efter inresa till Sverige och ber regeringen att införa krav på covidbevis för utländska medborgare vid inresa från alla länder, även de nordiska.

 • Viktigt öka kunskapen om suicid bland barn

  Publicerad:

  Varje år i Sverige dör i genomsnitt 22 barn under 18 år i suicid. Det visar en forskningsstudie som undersökt alla fall de senaste 19 åren. Folkhälsomyndighetens egna analyser visar att mer än var tredje hade besökt barn- och ungdomspsykiatrin året före dödsfallet. Resultatet visar på vikten av att

 • Säsongens influensaepidemi igång – hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig

  Publicerad:

  Influensaepidemin är igång för säsongen och det finns risk att den blir intensiv. Det är hög tid för personer i riskgrupper att vaccinera sig mot influensa eftersom det tar cirka två veckor att få skydd av vaccinationen. Som riskgrupper räknas personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd som