Ämnesområden
År

8 träffar inom Nyheter filtrerat på Övergripande folkhälsa

 • Fortsatta skillnader i upplevelse av hälsa

  Publicerad:

  Resultaten från årets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar fortsatt på skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. De som har lägst utbildningsnivå är underrepresenterade bland de som uppger att deras hälsa är god.

 • Ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

  Publicerad:

  Regeringen har utsett Karin Tegmark Wisell till ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Hon tillträder den 1 november 2021.

 • Folkhälsomyndigheten deltar vid högnivåmöte om Agenda 2030

  Publicerad:

  FN:s politiska högnivåforum 2021 om hållbar utveckling (HLPF) hålls den 6–15 juli i New York. I första hand blir deltagandet digitalt på grund av pandemin.

 • Minskad oro för covid-19 bland äldre

  Publicerad:

  Färre äldre personer i Sverige är oroliga för att bli allvarligt sjuka i covid-19, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

 • Nu får Folkhälsomyndigheten större ansvar för statistik

  Publicerad:

  Regeringen har beslutat att ämnesområdet Folkhälsa blir ett ämnesområde inom den officiella statistiken i Sverige, och Folkhälsomyndigheten får ansvaret för två nya statistikområden: Folkhälsans utveckling och Smittskydd.

 • Svara inte på bluffmejl som ser ut att handla om nationell folkhälsoenkät

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har fått information om att mejl skickas i myndighetens namn med förfrågan om deltagande i en nationell folkhälsoenkät. Mejlen kommer inte från Folkhälsomyndigheten. Allmänheten uppmanas att inte svara eller klicka på några länkar.

 • Ökande hälsoskillnader i pandemins spår kräver brett folkhälsoarbete på alla nivåer i samhället

  Publicerad:

  Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av covid-19-pandemin. De flesta har behållit sina vanor men sammantaget har befolkningen varit mindre fysiskt aktiv och under hösten verkar de lätta psykiska besvären ha ökat. Det visar den samlade bedömning som

 • Nu lanseras Tema Folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

  Publicerad:

  Många har efterfrågat övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete. Nu finns detta samlat på en ny webbsida under namnet Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd. Här finns information, råd och stöd för alla som arbetar med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna