Ämnesområden
År

167 träffar inom Nyheter

 • Janssens vaccin pausas i väntan på utredning från EMA

  Publicerad:

  Den amerikanska tillverkaren har pausat leveranserna av Janssens vaccin till Europa. Hittills har 31 000 doser anlänt till Sverige, men inga har distribuerats för vaccination. Folkhälsomyndigheten inväntar nu resultatet från EMA:s pågående säkerhetsutredning. Fram till dess är rekommendationen att

 • Nu lanseras Tema Folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

  Publicerad:

  Många har efterfrågat övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete. Nu finns detta samlat på en ny webbsida under namnet Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd. Här finns information, råd och stöd för alla som arbetar med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna

 • Tio substanser föreslås klassas som narkotika eller hälsofarliga varor

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera sju substanser som narkotika och tre substanser som hälsofarliga varor.

 • Bedömning pågår efter utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

  Publicerad:

  Blodproppar med låg nivå av blodplättar klassas nu som en mycket sällsynt men allvarlig biverkning kopplat till Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Nyttan överväger fortfarande riskerna konstaterar EMA. Nu bedömer Folkhälsomyndigheten hur den nya informationen påverkar rekommendationerna för

 • Beslut: Fortsatta restriktioner i handeln och på serveringsställen

  Publicerad:

  Med anledning av den höga smittspridningen förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med 2 maj.

 • Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 visar undersökning

  Publicerad:

  Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

 • Antigentester för personal ett komplement till andra skyddsåtgärder

  Publicerad:

  Antigentester för screening av symtomfria medarbetare på särskilda boenden för äldre visar att personer med covid-19 kan identifieras i ett tidigt skede. Det finns dock en hög risk för falskt negativa provsvar, och antigentestning ska därför ses som ett komplement till övriga åtgärder för att