Ämnesområden
År

167 träffar inom Nyheter

 • Hälsa och livskvalitet varierar bland asylsökande barn och unga

  Publicerad:

  En majoritet av asylsökande barn och unga uppger att de mår bra och att de tycker att skolan är viktig. Det visar en enkätundersökning bland asylsökande i åldern 12–20 år. Samtidigt pekar resultaten på sämre hälsa och livskvalitet bland de barn och unga som inte bor med sina familjer.

 • Ny vägledning om smittspårning av objektburen smitta

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny vägledning till kommunerna som ska fungera som ett stöd i deras arbete med att spåra och undanröja objektburen smitta.

 • Förhållningsregler till den som bor med en person som har covid-19

  Publicerad:

  Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte. Det framgår av Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning.

 • Viktigt att arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om rekommendationer för regionernas prioriteringar för vaccinationsarbetet framöver. Påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom.

 • Daglig rökning fortsätter minska men användandet av snus ökar bland unga

  Publicerad:

  Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i åldrarna 16 till 29 år. Det visar nya resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.

 • Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder att gälla från den 1 december. Åtgärderna innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. Avsikten är att

 • Rapport visar samband mellan spel om pengar och hälsa över tid

  Publicerad:

  Psykiska besvär kan både vara en riskfaktor och en konsekvens av spelproblem. Det visar rapporten om Swelogs 2008-2018, en omfattande studie kring sambandet mellan spel om pengar och hälsa. Dessutom ökar arbetslöshet risken för spelproblem.

 • Samarbete över gränserna krävs för fungerande antibiotika även i framtiden

  Publicerad:

  Spridning av antibiotikaresistenta bakterier är ett hot mot folkhälsan jorden runt. Den 18 november går startskottet för antibiotikaveckan, World Antimicrobial Awareness Week, då problemet med antibiotikaresistens uppmärksammas i många av världens länder.

 • Nya åtgärder för att minska spridning av covid-19

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar regionerna att alla i förskoleklass eller äldre, och som får symtom på covid-19, ska erbjudas ett covidtest. Det gäller från den 22 november även vaccinerade. Samtidigt har myndigheten bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och

 • Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom

  Publicerad:

  Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.