Ämnesområden
År

128 träffar inom Nyheter filtrerat på Smittskydd och sjukdomar

 • Antikroppar mot covid-19 fortsätter öka

  Publicerad:

  Den höga vaccinationstäckningen har resulterat i att en stor andel av befolkningen nu har antikroppar mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste undersökning där mer än tre fjärdedelar av befolkningen har antikroppar.

 • Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till fler grupper

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre, samt personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Det är regionerna som beslutar om när de olika grupperna ska erbjudas vaccin enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

 • Världspoliodagen 2021: Vägen mot en poliofri värld

  Publicerad:

  Den avslutande fasen av arbetet med att utrota polio har inletts och målet är en poliofri värld år 2026. En förutsättning för att lyckas är tillgång till vacciner och effektiva vaccinationsprogram samt en säker inneslutning av poliovirus i särskilda laboratorier.

 • Fortsatt rekommendation om Comirnaty till alla födda 1991 och senare

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att även fortsättningsvis rekommendera Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19, Comirnaty, till alla födda 1991 och senare. De som har fått vaccinet från Moderna som första dos rekommenderas att få Comirnaty som andra dos.

 • Vaccination av vuxna och ungdomar mot covid-19 skyddar även barn och unga

  Publicerad:

  Fortsatt vaccinering av vuxna och ungdomar mot covid-19 är viktigt för att skydda barn och unga från att smittas och bli sjuka. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

 • Fortsatt smittspridning i Folkhälsomyndighetens nya scenarier för covid-19

  Publicerad:

  Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska hållas på lägsta möjliga nivå är det viktigt att fler i befolkningen vaccinerar sig, och att alla som känner sig sjuka stannar hemma.

 • Uppdaterade rekommendationer om testning

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina testrekommendationer den 1 november för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19.

 • Åttonde nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten genomför nu en åttonde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Erbjudandet om att delta skickades ut den 11 oktober.

 • Intensiv och tidig start för RS-virus

  Publicerad:

  Många fall av RS-virus bland spädbarn rapporteras nu in till Folkhälsomyndigheten. En ytterligare ökning förväntas ske under hösten. Framförallt barn under ett år kan bli svårt sjuka av RS-virus med ansträngande hosta och andningssvårigheter. Därför är det viktigt att skydda de yngsta barnen.

 • Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda 1991 och senare, av försiktighetsskäl. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.