April

Lyssna

Ämnesområden
År

23 träffar inom Nyheter

 • Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin

  Publicerad:

  Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i hela befolkningen, behöver arbetet intensifieras med att

 • Beslut om fortsatta åtgärder mot covid-19 i handeln och på serveringsställen

  Publicerad:

  Smittspridningen är fortsatt mycket hög. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj.

 • Barn och unga kan spela matcher utomhus

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att göra enstaka matcher och tävlingar utomhus möjliga för barn och unga födda 2002 eller senare.

 • Gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin i fas 3

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin vägledning om vaccin – gravida med andra riskfaktorer kan få mRNA vaccin i fas 3.

 • Småskaligt studentfirande

  Publicerad:

  Vårterminens slut närmar sig och därmed studentfiranden och skolavslutningar. Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras.

 • WHO:s vaccinationsvecka: ”Vaccin för oss närmare varandra”

  Publicerad:

  Vaccin räddar liv och skyddar mot svåra sjukdomar. I Sverige är sjukdomarna som alla barn erbjuds skydd mot under god kontroll, och vaccinationerna mot covid-19 har redan gett effekt i form av sjunkande dödstal bland de äldsta.

 • Global konferens med målet att bromsa den ökande antibiotikaresistensen

  Publicerad:

  Med start i dag samlas omkring 400 representanter från ett 80-tal länder för en digital konferens om ett av de största hoten mot människors hälsa - antibiotikaresistens. Målet är att utveckla det globala systemet för övervakning av antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning, GLASS.

 • Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera fortsatt paus i användandet av vaccinet från Janssen. Vaccinet rekommenderas inte till personer som är under 65 år. De över 65 år kommer att hinna få andra vacciner innan större volymer av Janssens vaccin kan levereras.

 • Smittspridningen kräver förlängda restriktioner

  Publicerad:

  Spridningen av covid-19 är fortsatt hög, och situationen i sjukvården är mycket ansträngd. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att datumet för när åtgärder stegvis kan börja anpassas skjuts fram till den 17 maj.

 • Åtgärder mot covid-19 bakom stor minskning av smittsamma sjukdomar

  Publicerad:

  Antalet fall i Sverige av flera smittsamma sjukdomar minskade kraftigt under 2020 jämfört med tidigare år. En av orsakerna till minskningen är att åtgärderna mot covid-19 också är effektiva mot andra smittor.