April

Lyssna

Ämnesområden
År

2 träffar inom Nyheter filtrerat på Övergripande folkhälsa

  • Ökande hälsoskillnader i pandemins spår kräver brett folkhälsoarbete på alla nivåer i samhället

    Publicerad:

    Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av covid-19-pandemin. De flesta har behållit sina vanor men sammantaget har befolkningen varit mindre fysiskt aktiv och under hösten verkar de lätta psykiska besvären ha ökat. Det visar den samlade bedömning som

  • Nu lanseras Tema Folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

    Publicerad:

    Många har efterfrågat övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete. Nu finns detta samlat på en ny webbsida under namnet Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd. Här finns information, råd och stöd för alla som arbetar med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna