På regeringens uppdrag förmedlar Folkhälsomyndigheten statsbidrag till utvecklingsprojekt som ska bidra till ett mer effektivt och kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete. Resultat och erfarenheter från projekten ska kunna spridas till andra som arbetar med förebyggande arbete inom ANDT-området.

– Under covid-19-pandemin har många folkhälsoinsatser ställts om till digitala alternativ och det är viktigt att förstå konsekvenserna av detta, både möjligheter och utmaningar. Medel kommer därför att fördelas till lokala och regionala utvecklingsprojekt med fokus på uppföljning av digitala ANDT-förebyggande arbetssätt. Uppföljningen ska beakta jämlikhet i hälsa, säger Anna Månsdotter, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Projektbidrag kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser och regioner. Sista ansökningsdag är den 24 maj 2021.

Projekten ska bidra till att öka förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Läs mer

Mer information om kriterierna och ansökan

Kategori: Nyhet