Arbetet med att vaccinera personer som ingår i fas två är i full gång i regionerna. Fortfarande är rekommendationen att ge vaccin till de äldsta först och stegvis vaccinera allt yngre personer. Men i fas två ingår också viss hälso- och sjukvårdspersonal.

Nu förtydligar Folkhälsomyndigheten vilka medarbetare inom hälso- och sjukvård det handlar om och varför.

Inom somatisk slutenvård, det vill säga patienter som vårdas inneliggande på sjukhus för fysiska sjukdomar, fokuserar vaccinationen av personalen i fas två på de medarbetare som har stor risk att föra virus vidare till riskgruppspersoner. Med det menas medarbetare som på daglig basis deltar i omvårdnad av eller har motsvarande tät och långvarig kontakt med patienter i riskgrupp.

LSS-personal och annan vårdpersonal erbjuds vaccin inom fas två om de på daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt med personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom.

Huvudsyftet med vaccination av personal är att ge indirekt skydd till de som riskerar svårast sjukdom och död.

Läs mer

Förtydligande angående vaccination av personal inom vård och omsorg i fas 2 [Länk borttagen 2022-05-11]

Kategori: Nyhet