Global konferens med målet att bromsa den ökande antibiotikaresistensen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Med start i dag samlas omkring 400 representanter från ett 80-tal länder för en digital konferens om ett av de största hoten mot människors hälsa - antibiotikaresistens. Målet är att utveckla det globala systemet för övervakning av antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning, GLASS. Folkhälsomyndigheten står värd tillsammans med Socialdepartementet och Sydkoreas hälsoministerium.

År 2015 sjösatte Världshälsoorganisationen, WHO, ett globalt system för övervakning av antibiotikaresistens. Det fick namnet Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS), och Sverige som var drivande i utvecklingen av systemet är fortfarande ett viktigt stöd i arbetet.

Den moderna sjukvården är helt beroende av fungerande antibiotika. Men felaktig användning av antibiotika bidrar till ökningen av antibiotikaresistens, som enligt WHO är ett av de största globala hoten mot människors hälsa i vår tid. En av grundstenarna för att minska resistensutvecklingen är övervakning av antibiotikaresistens och antibiotikaanvändning. Bra data på antibiotikaanvändningen och -resistensen är en förutsättning för att följa trender, snabbt kunna sätta in rätt antibiotikabehandling och för att upptäcka och följa spridning av nya resistenstyper.

Deltagare från över 80 länder

I dagarna samlas runt 400 deltagare från drygt 80 länder för en digital konferens som Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet och Sydkoreas hälsoministerium håller. Sydkorea är liksom Sverige en drivande kraft för arbetet mot antibiotikaresistens på den globala arenan. Konferensen inleds i dag, den 26 april, av socialminister Lena Hallengren och avslutas torsdagen den 29 april av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

̶ Att vara med och stödja utvecklingen av GLASS och att genomföra den här stora konferensen är viktigt både för Sverige och för det globala arbetet. Med bra data kan vi öka kunskapen om länders situation och prioritera rätt åtgärder för att bromsa resistensutvecklingen, säger Anette Hulth, biträdande enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

̶ Avsikten med GLASS-systemet är att det ska stötta och motivera länders utveckling av sina egna övervakningssystem för antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens samtidigt som det möjliggör datainsamling på global nivå.

Konferensen är avslutningen på en internationell digital konsultation som pågick från oktober 2020 till mars 2021. Syftet med konferensen är att länderna som deltog i konsultationen ska driva arbetet med GLASS vidare.

Film ska sprida kunskap om Sveriges arbete

Eftersom konferensen är digital kommer deltagarna inte ha möjlighet att göra några studiebesök i Sverige. Folkhälsomyndigheten har därför låtit producera en film som inleder hela konferensen. Filmen presenterar Sveriges arbete med antibiotikaresistens inom olika områden så som miljö, djur och människor, och den är tänkt att sprida kunskap om vår situation och vårt arbete.

̶ Sverige har arbetat framgångsrikt med antibiotikaresistensfrågorna under lång tid och har ett mycket gott resistensläge jämfört med de flesta länder i världen. Det känns oerhört bra att kunna bidra med vår erfarenhet och kunskap inom området även på global nivå, säger Anette Hulth.

Läs mer och se film

Antibiotika och antibiotikaresistens