Nu lanseras Tema Folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Många har efterfrågat övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete. Nu finns detta samlat på en ny webbsida under namnet Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd. Här finns information, råd och stöd för alla som arbetar med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer.

Tema Folkhälsa finns samlad information som stöd till alla som arbetar lokalt och regionalt med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa.

Här finns grundläggande begrepp, ramverk, lagar och aktörer inom folkhälsoområdet, samt länkar till uppföljningsverktyg och verktyg och stöd för att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på lokal och regional nivå.

– Vi vet att det här är efterlängtat, och vi hoppas och tror att Tema folkhälsa kommer att vara till stor hjälp för alla som på olika sätt arbetar med de här frågorna, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Se bland annat en intervju med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson om varför han tycker att Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd är ett viktigt bidrag till en god och jämlik hälsa.

Läs mer

Tema Folkhälsa – lokalt och regionalt stöd