Syften med undersökningen är att ge en bild av relationen mellan spel om pengar – som till exempel lotterier, kasinospel och vadslagning – och hälsa. Mätningen ska användas för att beskriva förändringar i befolkningen i stort och i delgrupper, och vara ett led i en långsiktig uppföljning av spelområdet.

Flera lagändringar har genomförts inom spelområdet under de senaste åren, där några är tillfälliga regleringar med anledning av covid-19-pandemin. Detta är en av anledningarna till att regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en ny uppföljning om spelande och spelandet betydelse för människors hälsa.

Årets undersökning är en del av Swelogs (Swedish longitudinal gambling study), som är en serie undersökningar om spel och hälsa som genomförts sedan 2008. Den senaste mätningen genomfördes 2018. I årets undersökning bjuds cirka 5 000 personer som deltog i mätningen 2018 in för uppföljning. För några blir det tredje gången de bjuds in att delta. Utöver dessa går det ut en inbjudan till 25 000 personer mellan 16 och 84 år som valts ut slumpmässigt.

Data samlas in med hjälp av SCB

Undersökningen består av ett frågeformulär som kan besvaras via webb eller postenkät. För den som inte har möjlighet att svara skriftligt kan undersökningen genomföras som telefonintervju och vid behov via tolk.

̶ Frågorna handlar främst om spel om pengar, men även hälsa och livsvillkor. För att förstå sambanden mellan spel och hälsa är det lika viktigt att få in svar från dem som spelar mycket som dem som inte spelar alls, säger Ulla Romild, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB), och pågår till slutet av oktober. Alla uppgifter är sekretesskyddade. Resultaten ska redovisas till regeringen i slutet av februari 2022 och därefter presenteras på Folkhälsomyndighetens webbplats och spelprevention.se.

Läs mer:

Swelogs befolkningsstudie - Swedish longitudinal gambling study - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

spelprevention.se (folkhalsomyndigheten.se)

Kategori: Nyhet