Ny studie: Ovanligt med resistens mot viktig antibiotika hos campylobacter

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den viktigaste antibiotikan fungerar fortfarande bra för att behandla patienter som blivit svårt sjuka i campylobacterinfektion. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, som har undersökt resistens hos campylobacter från patienter och från kycklingkött.

Campylobacter är den vanligaste bakteriella orsaken till magsjuka i både Sverige och övriga EU-länder. Kycklingkött är den vanligaste smittkällan.

Oftast läker en tarminfektion med campylobacter ut av sig själv, men vid svåra och långvariga infektioner kan behandling med antibiotika behövas. I första hand används då antibiotika ur gruppen som kallas makrolider, oftast azitromycin eller erytromycin.

För att få bättre kunskap om hur vanlig antibiotikaresistens är hos campylobacter har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Livsmedelsverket undersökt förekomst av antibiotikaresistensmekanismer hos campylobacter från dels patienter med campylobacterinfektion, och dels kycklingkött. Projektet hade också till uppgift att skapa en gemensam grund hos Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket för att identifiera antibiotikaresistensmekanismer baserat på att analysera bakteriernas arvsmassa.

Totalt ingick 284 isolat från patienter i undersökningen som samlades in från de kliniska mikrobiologiska laboratorierna under 1–2 veckor i augusti år 2018 och 2019. Från kycklingkött ingick 111 isolat.

Enligt resultaten kunde inga resistensmekanismer mot makrolider identifieras hos campylobacter, varken från patienter eller från kycklingkött. Detta är positivt då makrolider är förstahandsvalet i de fall antibiotikabehandling behövs.

Däremot kunde resistensmekanismer mot antibiotikagruppen fluorokinoloner identifieras. De var betydligt vanligare bland bakterier i prover från patienter som smittats utomlands jämfört med patienter som smittats i Sverige: 75 procent respektive med 22 procent.

Fluorokinoloner är inte längre är ett förstahandsval i Sverige på grund av att resistens är så vanligt förekommande och på grund av risken för utveckling av resistens under behandlingen.

Resistens hos Campylobacter jejuni, den vanligaste bakterievarianten bakom sjukdomsfallen hos människa, var vanligare bland fallen smittade utomlands. 76 procent av bakterierna i prover från personer smittade i Sverige var känsliga mot all antibiotika, jämfört med bara 21 procent i de utlandssmittade fallen.

Läs mer

Rapport: Antibiotikaresistens hos campylobacter – Jämförelse mellan isolat från kycklingkött och från patienter (Livsmedelsverket.se)

Pressmeddelande: Vanligare med antibiotikaresistenta campylobacter på utländskt kycklingkött än på svenskt (Livsmedelsverket.se)