Folkhälsomyndigheten följer den internationella forskningen om hur pandemin påverkar den psykiska hälsan i befolkningen och uppdaterar resultaten i takt med att nya studier publiceras. Nu sammanfattar myndigheten de senaste resultaten från studier, där deltagarna har tillfrågats vid minst två tillfällen.

Resultaten är en uppföljning av den snabba systematiska litteraturöversikten Påverkar covid-19-pandemin befolkningens psykiska hälsa som publicerades i augusti 2020.

Resultaten pekar fortsatt på ett oförändrat eller minskat psykiskt välbefinnande och en ökning av psykiska besvär under pandemins inledande skede, jämfört med före pandemin. Effekterna är generellt små. Resultaten bygger på studier från Europa och Nordamerika, och en studie har genomförts i Sverige. De flesta studier innehåller dock inga analyser av grupper med särskild risk för psykisk ohälsa.

Studierna har undersökt den psykiska hälsan under pandemins första månader och ska därför ses som en preliminär lägesbild. Pandemin pågår fortfarande. Folkhälsomyndigheten följer kunskapsutvecklingen och uppdaterar resultaten i takt med att ny forskning publiceras.

Denna uppdatering ingår i Folk hälsomyndighetens projekt Konsekvenser av covid-19-pandemin på folkhälsan och folkhälsoarbetet. En samlad bedömning av hela projektet kommer att publiceras senare under våren 2021.

Läs mer

Covid-19-pandemin och befolkningens psykiska hälsa – vad indikerar longitudinella studier?

Kategori: Nyhet