Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen.

Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu blir det skarpa regler som kan tillsynas.

Reglerna bygger i stora delar på de allmänna råd som tidigare gällt och blir ett ytterligare komplement till de befintliga regler och restriktioner som gäller under pandemin.

– Vi välkomnar de ytterligare verktyg som pandemilagen och regeringens förordning ger oss men det är fortsatt varje persons eget ansvar att följa de grundläggande allmänna råden som är det allra viktigaste för att vi tillsammans ska kunna dämpa effekterna av pandemin, säger Johan Carlson generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

I köpcentrum, varuhus och gallerior gäller maxantalet för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett. Här blir verksamhetsutövaren skyldig att ta bort eller spärra av inredning som gör att människor uppehåller sig i lokalerna.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet. Tillsynsvägledningen kommer att publiceras på myndighetens webbplats och uppdateras allt eftersom nya frågeställningar tillkommer.

Fortfarande gäller regeringens rekommendation att vissa kommunala verksamheter bör hållas stängda till och med den 24 januari. Regeringen rekommenderar sedan den 18 december att kommuner och regioner håller stängd sådan verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar, badhus, mötesplatser, öppna förskolor och museer. Denna rekommendation gäller fram till och med den 24 januari och ändras inte genom att pandemilagen träder ikraft den 10 januari. De kommuner som stängde verksamheter efter regeringens besked den 18 december gjorde alltså det på grund av en rekommendation, och inte på grund av tvingande lagstiftning.

Däremot anser Folkhälsomyndigheten att kommunerna bör överväga att återuppta verksamheter som bedrivs utomhus och som riktas till barn och unga så länge föreningar och utövare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 {författning upphävd}.

– Det är kommunernas beslut hur de vill hantera regeringens rekommendation men Folkhälsomyndigheten välkomnar en öppning av verksamheter utomhus för barn och unga. Det är i linje med våra riktlinjer och allmänna råd och till gagn för folkhälsan, säger generaldirektör Johan Carlson.

Läs mer

  • Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning (Regeringen.se) [Länk borttagen 2022-11-01]
  • Tillsynsvägledning för verksamheter [Länk borttagen 2022-04-01]
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 {författning upphävd}
Kategori: Nyhet