Ämnesområden
År

14 träffar inom Nyheter

 • Ökning från låga nivåer av covid-19 i stora delar av landet

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19 ökar nu i stora delar av Sverige men ligger fortfarande på låga nivåer. Ökningen är främst kopplad till storstäderna. Andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands ligger på runt 20 procent. Hälften av den vuxna befolkningen är nu fullvaccinerad.

 • Fortsatt minskning av hepatit B och C i Sverige

  Publicerad:

  Världshälsoorganisationen WHO har utsett den 28 juli till Världshepatitdagen, för att årligen globalt uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem. I Sverige fortsätter antalet fall att minska. Tidig testning och behandling är viktigt.

 • Användning av AstraZenecas vaccin avvecklas

  Publicerad:

  Huvuddelen av gruppen 65 år och äldre är nu fullvaccinerade och Folkhälsomyndigheten har beslutat att successivt upphöra med användningen av AstraZenecas vaccin mot covid-19. De regioner som har kvar AstraZenecas vaccin kan använda antingen detta eller Pfizers eller Modernas vaccin.

 • Smittspridningen ökar i storstadsregionerna från låga nivåer

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19 ökar i storstadsregionerna men ligger fortfarande på en låg nivå nationellt. Även andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands fortsätter att öka samtidigt som 75 procent av den vuxna befolkningen nu har fått minst en dos vaccin.

 • Sommarvärmen ökar risken för vibrioinfektioner

  Publicerad:

  Vattentemperaturen stiger just nu i sjöar och hav där vi badar. Vid temperaturer över 20 grader under en längre tid kan vibriobakterier göra oss människor sjuka i till exempel badsårsfeber.

 • Antikroppar mot covid-19 ökar i alla grupper

  Publicerad:

  I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu har antikroppar mot covid-19. Samtidigt har endast en dryg tredjedel av barn och unga antikroppar vilket visar att smittan kan spridas i denna grupp.

 • Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den vanligaste virusvarianten. Över 70 procent av den vuxna befolkningen

 • Över 70 procent av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin mot covid-19

  Publicerad:

  Nu har över 70 procent av alla som är 18 år och äldre i Sverige fått minst en dos vaccin, och 45 procent är vaccinerade med två doser.

 • Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt.

 • Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

  Publicerad:

  Det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner. För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning krävs en hög vaccinationstäckning, testning