Ämnesområden
År

7 träffar inom Nyheter filtrerat på Mikrobiologi och laboratorieanalyser

 • Smittspridningen ökar i storstadsregionerna från låga nivåer

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19 ökar i storstadsregionerna men ligger fortfarande på en låg nivå nationellt. Även andelen bekräftade covidfall som smittats utomlands fortsätter att öka samtidigt som 75 procent av den vuxna befolkningen nu har fått minst en dos vaccin.

 • Antikroppar mot covid-19 ökar i alla grupper

  Publicerad:

  I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu har antikroppar mot covid-19. Samtidigt har endast en dryg tredjedel av barn och unga antikroppar vilket visar att smittan kan spridas i denna grupp.

 • Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

  Publicerad:

  Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den vanligaste virusvarianten. Över 70 procent av den vuxna befolkningen

 • Över 70 procent av Sveriges vuxna befolkning har fått vaccin mot covid-19

  Publicerad:

  Nu har över 70 procent av alla som är 18 år och äldre i Sverige fått minst en dos vaccin, och 45 procent är vaccinerade med två doser.

 • Deltavarianten fortsätter att öka sin andel i Sverige

  Publicerad:

  Det totala antalet fall av covid-19 ligger på en fortsatt låg nivå. Samtidigt utgör deltavarianten en allt större andel av fallen, och misstänkta fall rapporteras nu i alla landets regioner. För att minska risken för nya utbrott och ökad smittspridning krävs en hög vaccinationstäckning, testning

 • Låg smittspridning väntas i sommar

  Publicerad:

  Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Samtidigt finns det risk för små lokala utbrott både under sommaren och hösten. För att samhället ska kunna återgå till

 • Viljan att vaccinera sig mot covid-19 lika hög bland unga som bland vuxna

  Publicerad:

  Den tredje mätningen av inställningen till vaccination mot covid-19 visar fortsatt att nio av tio personer helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. I åldersgruppen 16-19 år, som är med i undersökningen för första gången, är inställningen lika hög som hos de vuxna.