HLPF syftar till att följa upp genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Tema för årets HLPF är hållbar och motståndskraftig återhämtning från covid-19-pandemin som främjar ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Följande mål i Agenda 2030 kommer att vara i särskilt fokus under mötet:

1. Ingen fattigdom

2. Ingen hunger

3. Hälsa och välbefinnande

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

10. Minskad ojämlikhet

12. Hållbar konsumtion och produktion

16. Fredliga och inkluderande samhällen

17. Genomförande och globalt partnerskap

Vid årets möte presenterar 44 länder frivilliga nationella granskningar av hur de lever upp till målen i Agenda 2030. Sverige är ett av dessa länder och kommer presentera sin rapport den 15 juli.

De globala hållbarhetsmålen har starka kopplingar både till de akuta konsekvenserna av pandemin, samt till kommande års återuppbyggnad till ett mer motståndskraftigt (resilient) och långsiktigt hållbart samhälle. Ett mer fokuserat folkhälsoarbete mot målet – att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation – kommer innebära steg framåt för Sveriges arbete med Agenda 2030.

Inför HLPF har Folkhälsomyndigheten därför tagit fram en rapport som redogör för hur den svenska folkhälsopolitiken relaterar och bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Rapporten beskriver även hur olika aspekter av folkhälsan i Sverige påverkats av covid-19-pandemin och diskuterar vikten av ett strategiskt folkhälsoarbete för återhämtning bortom pandemin.

Den svenska delegationen vid HLPF leds av miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund.

Läs mer

Kategori: Nyhet