Sommarvärmen ökar risken för vibrioinfektioner

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Vattentemperaturen stiger just nu i sjöar och hav där vi badar. Vid temperaturer över 20 grader under en längre tid kan vibriobakterier göra oss människor sjuka i till exempel badsårsfeber.

I sommar har hittills 13 fall av den allvarligare formen av vibrioinfektion (ibland kallad badsårsfeber) rapporterats under juli månad från kustlandskapen i Götaland och Svealand. Den varma sommaren 2018 rapporterades 23 fall under juli och 45 fall i augusti. Under somrarna 2019 och 2020 rapporterades få fall.

Vibriobakterierna kan inte tränga igenom huden men kan orsaka blodförgiftning (badsårsfeber) om de kommer i kontakt med större sår. Undvik därför utomhusbad i sjö eller hav om du har ett större sår. Risken att smittas vid bad är mycket låg om man har mindre sår, som till exempel små skavsår eller sönderrivna myggbett. De personer som drabbas har oftast ett nedsatt immunförsvar. Infekterade sår kan inom 1-3 dygn bli inflammerade och det är viktigt att snabbt få rätt behandling med antibiotika.

Vibriobakterien kan också ta sig in i kroppen via öronen och munnen där den kan orsaka öroninfektion och magsjuka.

Läs mer här:

Sjukdomsinformation om vibrioinfektion

Utbrottssida för Vibrioinfektion (Sverige juli 2021-)